Tag Archives: tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh   Hello Xin chào Good morning Chào buổi sáng Good night Chào buổi tối Hi, Everybody Chào mọi người How’s it going? Mọi việc ổn chứ? … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Giá sách, đĩa effortless english | Thẻ ,