Author Archives: Henry Hung

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề, bạn làm nghề gì?

Bình chọn

Đăng tải tại học từ vựng tiếng anh | Thẻ ,

Luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu – what are you doing?

Luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu – what are you doing?

Bình chọn

Đăng tải tại luyện nói tiếng anh | Thẻ ,

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh   Hello Xin chào Good morning Chào buổi sáng Good night Chào buổi tối Hi, Everybody Chào mọi người How’s it going? Mọi việc ổn chứ? … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Giá sách, đĩa effortless english | Thẻ ,

Câu tiếng anh thông dụng khi đi taxi, học tiếng anh giao tiếp

Câu tiếng anh thông dụng khi đi taxi, học tiếng anh giao tiếp

Bình chọn

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng | Thẻ

Xin phép bằng tiếng anh, những mẫu câu tiếng anh thông dụng

Xin phép bằng tiếng anh, những mẫu câu tiếng anh thông dụng

Bình chọn

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng | Thẻ ,

Những câu tiếng anh thông dụng nói về sở thích trong tiếng anh

Những câu tiếng anh thông dụng nói về sở thích trong tiếng anh

Bình chọn

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng, sở thích trong tiếng anh | Thẻ ,

Những câu tiếng anh thông dụng để giới thiệu bản thân trong tiếng anh

Bình chọn

Đăng tải tại giới thiệu bản thân trong tiếng anh, những câu tiếng anh thông dụng | Thẻ