Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh


Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh

 

Hello
Xin chào
Good morning
Chào buổi sáng
Good night
Chào buổi tối
Hi, Everybody
Chào mọi người
How’s it going?
Mọi việc ổn chứ?
How’s everything?
Mọi việc thế nào?
Have a good day!
Chúc một ngày tốt lành
How are you?
Bạn có khỏe không?
How have you been?
Bạn thế nào?
It’s good to meet you.
Thật hân hạnh được gặp anh.
It’s great to see you again.
Thật tuyệt khi gặp lại bạn.
I’m okay
Tôi ổn
Not bad, thank you.
Không tệ lắm, cảm ơn.
Pretty good. And you?
Khá ổn, còn bạn?

Bài này đã được đăng trong Giá sách, đĩa effortless english và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.