Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề, bạn làm nghề gì?

Đăng tải tại học từ vựng tiếng anh | Thẻ ,

Luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu – what are you doing?

Luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu – what are you doing?

Đăng tải tại luyện nói tiếng anh | Thẻ ,

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh

Tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, chào hỏi bằng tiếng anh

 

Hello
Xin chào
Good morning
Chào buổi sáng
Good night
Chào buổi tối
Hi, Everybody
Chào mọi người
How’s it going?
Mọi việc ổn chứ?
How’s everything?
Mọi việc thế nào?
Have a good day!
Chúc một ngày tốt lành
How are you?
Bạn có khỏe không?
How have you been?
Bạn thế nào?
It’s good to meet you.
Thật hân hạnh được gặp anh.
It’s great to see you again.
Thật tuyệt khi gặp lại bạn.
I’m okay
Tôi ổn
Not bad, thank you.
Không tệ lắm, cảm ơn.
Pretty good. And you?
Khá ổn, còn bạn?

Đăng tải tại Giá sách, đĩa effortless english | Thẻ ,

Câu tiếng anh thông dụng khi đi taxi, học tiếng anh giao tiếp

Câu tiếng anh thông dụng khi đi taxi, học tiếng anh giao tiếp

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng | Thẻ

Xin phép bằng tiếng anh, những mẫu câu tiếng anh thông dụng

Xin phép bằng tiếng anh, những mẫu câu tiếng anh thông dụng

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng | Thẻ ,

Những câu tiếng anh thông dụng nói về sở thích trong tiếng anh

Những câu tiếng anh thông dụng nói về sở thích trong tiếng anh

Đăng tải tại câu tiếng anh thông dụng, sở thích trong tiếng anh | Thẻ ,

Những câu tiếng anh thông dụng để giới thiệu bản thân trong tiếng anh

Đăng tải tại giới thiệu bản thân trong tiếng anh, những câu tiếng anh thông dụng | Thẻ